Ofis Sistemleri Hakkımızda Müşterilerimiz İletişim TR ENSORUMLULUK REDDİ
Brau Grup web sitesinde kullanılan tüm metin, fotoğraflar, grafikler ve materyaller teknik hatalar, yazım yanlışlıkları ya da başka tür hatalar içerebilir. Brau Grup, bu tür hatalar ya da yanlışlıklar için sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm Brau Grup web sitelerindeki materyaller ve bilgiler, genel bilgi amaçlı olarak sağlanmaktadır. Buna ilaveten, Brau Grup herhangi bir Brau Grup sitesinde yer alan bilgilerin, yazılımın ya da Brau Grup web sitelerinden erişilebilen herhangi başka bir materyalin eksiksiz ya da hatasız olduğuna, virüs veya başka zararlı bileşenler içermediğine dair hiçbir şekilde garanti veremez. Brau Grup bu materyaller üzerinde herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Brau Grup Materyalleri güncelleme garantisi vermez.
Herhangi bir Brau Grup web sitesinde yer alan bilgilere dayanarak yapacağınız eylemlerin sonuçlarından Brau Grup’u sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Brau Grup; doğruluk, ihlal durumunun olmaması konularında garanti veya özel bir amaç için pazarlanabilirlik konularında açıkça ifade edilmiş biçimde ya da zımni olarak hiçbir garanti vermez. Brau Grup web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederek, görüntüleyerek, erişerek ya da hizmetlerin veya oluşturulan, toplanan, derlenen veya Brau Grup’a gönderilen bilgilerin herhangi birini kullanarak, aşağıdaki koşullara tabi olmayı kabul etmiş sayılırsınız. Hükümlerimize tabi olmak istemezseniz Brau Grup web sitelerini ziyaret etmemeniz, incelememeniz ya da Brau Grup hizmetlerinden yararlanmamanız gerekir. Brau Grup web sitelerini kullanmanız halinde bu hükümlerin, siz ve Brau Grup arasında bağlayıcı bir yasal anlaşma teşkil ettiğini kabul etmiş, onaylamış ve bilginiz dahilinde olduğunu beyan etmiş sayılırsınız.
Hizmet Koşulları
Brau Grup’ın kendi takdirine göre ve size bildirmeksizin, içinde yer alan herhangi bir bilgiye erişmenizin engellenmesiyle sonuçlansa bile hizmetlerini değiştirme, iyileştirme ya da sonlandırma yetkisi olduğunu kabul eder ve bilginiz dahilinde olduğunu teyit edersiniz. Buna ilaveten, Brau Grup’un size iştirakler ya da bağlı teşebbüsler aracılığıyla hizmetler sağlama yetkisi olduğunu kabul eder ve bilginiz dahilinde olduğunu teyit edersiniz.

Garanti Reddi
Brau Grup kullanımınızın sorumluluğunun tamamen kendinize ait olduğunu, hizmetlerin “Oldukları gibi” ve “Kullanılabilir” şekilde sunulduğunu kabul eder ve onaylarsınız. Brau Grup, Brau Grup web sitesinin, bilgilerinin, içeriğinin, materyallerinin ya da ürünlerinin işletiminde herhangi bir açık ya da zımni garanti, onay ya da temsil sağlamaz. Sağlanmayan garantiler arasında, pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ve ihlal durumunun olmaması konularında zımni garanti dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetlere erişimin ya da hizmetlerin kullanılmasının kesintisiz veya hatasız olacağının garantisi ve hizmetteki aksaklıkların düzeltileceği garantisi de bulunmaktadır.

Mülkiyet Hakları
Brau Grup’un tescilli markalar, hizmet markaları ve patentlerinin fikri mülkiyet yasaları ile uluslararası fikri mülkiyet anlaşmalarıyla korunan mülki ve gizli bilgiler içerdiğinin bilginiz dahilinde olduğunu teyit ve kabul edersiniz. Brau Grup size içeriğini çevrimdışı, kişisel ve ticari olmayan kullanımlarla görüntüleme ve içeriğinin kısımlarından tek bir kopya alma yetkisi verir. İçeriğimiz yazılı iznimiz olmadan satılamaz, çoğaltılamaz ya da dağıtılamaz. Üçüncü tarafa ait herhangi bir marka, hizmet markası ya da logo ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Burada özel olarak belirtilmeyen diğer haklar saklıdır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Yargı yetkisi
Brau Grup’ın ve tüm iştiraklerinin veya bağlı teşebbüslerinin hiçbir durumda doğrudan, dolaylı, kazara, rastlantısal ya da örnek niteliğindeki herhangi bir hasardan sorumlu tutulamayacağını kabul eder ve onaylarsınız. Bunlara, hizmetin bilginin yanlış kullanımından, bu hizmetlerin ya da bilginin kalıcı ya da geçici olarak erişilemez durumda olmasından, herhangi bir bilginin silinmesi ya da kötüye kullanılması veya herhangi bir bilginin ya da içeriğin depolanmasında bir hata yapılmasından kaynaklanan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kâr kayıpları, işin kesintiye uğraması, iş itibarı ya da iyi niyet kaybı, programlar ile bilgilerin kaybolması ya da diğer manevi kayıplar da dahildir. Yukarıdaki kısıtlama, Brau Grup’a bilgi verilsin ya da verilmesin veya Brau Grup bu tür hasarların olasılığının farkında olsun ya da olmasın geçerlidir. Sorumluluğun reddine veya sınırlandırılmasına bağlı ya da kazara hasarlar için izin verilmeyen yargı yetkilerinde, Brau Grup’un sorumluluğu hukukun izin verdiği en geniş kapsamda kısıtlanmıştır. Bu anlaşma ya da Brau Grup kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir yasal sorunu çözmek için yalnızca Brau Grup tarafından belirlenen mahkemelerin kişisel ve münhasır yargı yetkisine uyacağınızı açıkça kabul eder ve onaylarsınız. Yargı yetkisine sahip olan mahkeme anlaşma koşullarının herhangi birinin geçersiz olduğuna hükmederse koşul hükümlerden kaldırılır ve kalan hükümler geçerli olmaya devam eder.


İLETİŞİM
+90 (212) 485 11 20
Yurt içi satış temsilcisi: +90 (0535) 322 99 84
info@braugrup.com
İkitelli OSB Mah. İSTEKS Sanayi Sitesi B4 Blok No:8 Başakşehir/İstanbul
yetkili online alışveriş sitesi: www.deneyimlab.com